Våra tjänster

Marknadsundersökning

Genom att ta reda på vad era kunder tycker om er kan ni anpassa era tjänster och produkter.

Kundvård / Uppföljningar

Att via telefon följa upp ett utskick eller en inbjudan till seminarium gör att utfallet blir mycket bättre.

Kundtjänst för våra kunder

Besöksbokning

Avlasta era säljare med tidsödande arbete, vi bokar säljbesöken.

Försäljningsuppdrag till Konsument och Företag